29 d’abril de 2017

1r de Maig


El passat 27 març, el Govern espanyol va remetre a la presidenta del Congrés dels Diputats la documentació relativa a l'Acord Econòmic i Comercial Global entre Canadà i la Unió Europea (CETA) per a ser ratificat, tal com ja s'ha fet en el Parlament Europeu i en el Consell.

De produir-se l'entrada en vigor del CETA tindria, entre altres repercussions negatives, a mes d'una acceleració de la transferència de rendes dónes del treball al capital, una baixada de salaris i una pèrdua aproximada de 600 000 llocs de treball en la UE, a causa del dumping social i les deslocalitzacions provocades per un model de comerç de competència salvatge. A més, es produiria una acceleració de la transferència de rendes des del treball al capital.

Aquesta és una raó més perquè la ciutadania participe a les mobilitzacions que es convoquen per diferents organitzacions, col·lectius i moviments socials amb motiu del 1r de Maig.

ATTAC-Castelló  estarà presents en les mobilitzacions sindicals del 1º de Maig per a fer patent el nostre rebuig al fet que aquest tractat, enormement perjudicial per als treballadors i les treballadores, veja la llum amb el vot favorable de representants polítics triats suposadament per a beneficiar a les majories socials, i no a les elits empresarials de les grans multinacionals.