16 de maig de 2017

Factories de Frau FinancerEl proper 20 de maig a les 10:30 h al carrer Sanahuja nº9 de Castelló, Mario Vergés Rodríguez, Director de projectes tecnològics de la Borsa de València, i Francisco Gaspar Latorre, coordinador a la Comunitat Valenciana de Gestha (sindicat de Tècnics d'Hisenda), parlaran de la Borsa i dels paradisos fiscals com a factories de frau financer. 

Factories de frau financer és el títol de l'esdeveniment que el dissabte 20 de maig de 2017 a les 10:30 h. obrirà un cicle de xarrades proposat per ATTAC Castelló amb la col·laboració de diverses associacions civils i sindicals. 

L'esdeveniment tindrà lloc en La flama de Castelló, carrer Sanahuja nº9 d'aquesta localitat, on també podrem gaudir d'alguna exposició dels nostres artistes.

Aquestes xerrades permetran posar-nos al dia en diferents temes d'actualitat, sent la Borsa i els centres financers extraterritorials, coneguts com a paradisos fiscals, els triats per al debut.

No t'ho perdés!

Factorías de Fraude Financiero


El próximo 20 de mayo a las 10:30 h en la calle Sanahuja nº9 de Castellón, Mario Vergés Rodríguez, Director de proyectos tecnológicos de la Bolsa de Valencia, y Francisco Gaspar Latorre, coordinador en la Comunitat Valenciana de Gestha (sindicato de Técnicos de Hacienda), hablaran de la Bolsa y de los paraísos fiscales como factorías de fraude financiero. 

Factorías de fraude financiero es el título del evento que el sábado 20 de mayo de 2017 a las 10:30 h. abrirá un ciclo de charlas propuesto por ATTAC Castelló con la colaboración de varias asociaciones civiles y sindicales. 

El evento tendrá lugar en La flama de Castelló, calle Sanahuja nº9 de esta localidad, donde también podremos disfrutar de alguna exposición de nuestros artistas.

Estas charlas permitirán ponernos al día en diferentes temas de actualidad, siendo la Bolsa y los centros financieros extraterritoriales, conocidos como paraísos fiscales, los elegidos para el debut.

¡No te lo pierdas!11 de maig de 2017

TTIP - CETA: El poder popular preval sobre les élites polítiques!El Tribunal de Justícia de la Unió Europea anul·la la decisió arbitrària de la Comissió Europea de no registrar la Iniciativa Ciutadana Europea "Stop TTIP/CETA" de la qual es van arreplegar més de 3 milions de signatures.
Al setembre de 2014, la Comissió Europea va denegar el registre de la Iniciativa Ciutadana Europea "Stop TTIP/CETA". Avui, el Tribunal General de la Unió Europea va dictaminar que la denegació mancava de fonament jurídic.
"La negativa de la Comissió Europea a registrar la Iniciativa Ciutadana Europea va ser arbitrària i il·legal, responent als interessos antidemocràtics de les elits europees. No estaven disposades a escoltar les veus de la ciutadania que ha estat manifestant-se durant anys contra les seues polítiques neoliberals, tals com els tractats de comerç i inversió TTIP i CETA. Saludem la decisió d'avui, ja que honora la lluita social de milers d'activistes en els països de la UE", assenyala la campanya estatal “No al TTIP, CETA i TiSA”.
Després de la negativa de la Comissió Europea, centenars d'organitzacions socials, sindicals, ecologistes i polítiques van llançar la campanya "Stop TTIP/CETA" amb un format d'una Iniciativa de Ciutadania Europea auto-organitzada. En el termini d'un any es van recol·lectar 3,5 milions de signatures contra el TTIP i el CETA en tota la Unió Europea, al mateix temps que es van aconseguir els quòrums obligatoris en 23 Estats membres (segons el dret comunitari només 7 són necessaris).
Després de la sentència d'avui, en la qual el Tribunal de Justícia de la Unió Europea planteja dubtes sobre l'actuació “sense fonament jurídic” de la Comissió Europea, els 3,5 milions de ciutadans de la UE mereixen una audiència en el Parlament Europeu.
Mentrestant, el tractat neoliberal entre la Unió Europea i Canadà (CETA) ha sigut ratificat pel Consell Europeu i el Parlament Europeu.
“A la Comissió Europea no s li hauria de permetre detenir tan fàcilment les iniciatives ciutadanes, especialment tenint en compte que es tracta de la participació pública en la presa de decisions", comenta la campanya estatal “No al TTIP, CETA i TiSA”.
Ara, que el tractat UE-Canadà està en tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats, sense que el Govern informe sobre les conseqüències del tractat, la campanya estatal “No al TTIP, CETA i TiSA” espera que aquesta decisió faça reflexionar als grups parlamentaris que intenten impedir qualsevol control parlamentari i debat públic sobre les conseqüències de les polítiques comercials.

Decisió del Tribunal: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170049es.pdf